Žlabatka stonková

Žlabatka stonková

Zařazení škodlivého činitele

Škůdci máku

Popis škůdce, hostitelské rostliny

Imago: Asi 1,5–3 mm velký blanokřídlý hmyz. Hlava je příčná, tykadla nelomená. Tělo je černé, křídla průzračná nebo slabě zakouřená.

Larva: Beznohá se zřetelnou hlavou (apodní eucephalní), 3–4 mm velká. Celé tělo včetně hlavy je bělavé, kusadla jsou hnědá.

Příznaky, možnosti záměny

Larvy vyžírají chodbičky ve dřeni stonků směrem dolů. Často bývají poškozeny i cévní svazky. Rostliny předčasně žloutnou, vadnou, zasychají. Makovice předčasně dozrávají. Protáhlé nafialovělé skvrny na stonku se objevují v místech intenzivního žíru larev.

Možnost záměny není.

Biologie

Žlabatka stonková přezimuje jako kukla v odumřelých stoncích. Od června se začínají objevovat dospělci v porostech máku. Samičky kladou vajíčka do stonku, vyhledávají především silné rostliny. Vývoj larev probíhá ve stonku, kde jich může být současně i několik desítek. Larvy se kuklí ve stonku a přezimují. Škůdce má jednu generaci do roka.

Hospodářský význam

V posledních letech se tento škůdce rozšiřuje a způsobuje hospodářsky závažné škody. Výskyt podporuje mělké zpracování půdy a posklizňové zbytky nezapravené do půdy.