You are here

Zemědým lékařský

Zemědým lékařský
Fumaria officinalis

Zemědým lékařský

Zařazení škodlivého činitele

Dvouděložné plevele

Popis

Jednoletý až přezimující plevel množící se pouze generativně. Rostlina je modrozelená, pokryta voskovou vrstvičkou. Dává přednost kyprým, živinami bohatým, vápníkem chudým, hlinitým půdám.

Rozlišovací znaky

Děložní listy jsou čárkovité, dlouhé. První listy jsou řapíkaté, zpeřené, úkrojky dělené a stopkaté.

Období vzcházení

Časné jaro, podzim