You are here

Zelenuška žlutopásá

Zelenuška žlutopásá
Chlorops pumilionis

Zelenuška žlutopásá

Zařazení škodlivého činitele

Škůdci obilnin

Popis škůdce, hostitelské rostliny

Imago: Je 3–4 mm dlouhé, žluté, černý trojúhelník mezi očima, hruď s černými podélnými pruhy, zadeček se 4 tmavými příčnými pruhy.

Larva: Až 6 mm dlouhá, žlutavě bílá, apodní, acephalní, zadeček se dvěma stigmaty (dýchací otvory).

Vajíčko: Je 1 mm dlouhé, leskle bílé, se síťovitou strukturou povrchu.

1. generaci larev lze nalézt na jarní pšenici, ale také na ozimé pšenici a jarním ječmeni, 2. generace je na mladých výhoncích všech ozimů a také pýru a krmných trav.

Příznaky, možnosti záměny

Larvy letní a podzimní generace způsobují dva zcela rozdílné příznaky. Ke konci sloupkování zůstávají jednotlivé klasy nevymetané nebo metají pouze částečně. Po odstranění pochvy praporcového listu se na stéble od báze klasu až k nejhořejšímu kolénku ukáže hnědavá linie požerku, která se rozšiřuje směrem dolů. Tam lze nalézt larvu nebo hnědou kuklu.

Od pozdního podzimu jsou na časně setých ozimech jednotlivé výhonky zkrácené a zesílené.

U ozimé pšenice jsou příznaky zkrácení stébel a absence metání zaměnitelné s příznaky napadení snětí zakrslou. Příznak přes zimu zničených hlavních výhonů lze zaměnit s poškozením způsobeným larvami bzunky a květilky obilné.

Biologie

Přezimující larvy se kuklí na jaře. Asi v době metání žita se objevují dospělci. Samička klade až 100 vajíček jednotlivě na horní listy pozdě sloupkujících porostů pšenice a jarního ječmene. Asi po 8 dnech se líhnou larvy a pronikají do pochev až ke klasům. Potom vyžírají rýhu ve stéble směrem dolů až k prvnímu kolénku. Po měsíci se kuklí v listové pochvě. V době sklizně jarního ječmene se líhne 2. generace dospělců. Vajíčka jsou kladena od počátku září na primární listy výdrolu a trav. Larva zničí jednu odnož, na jejíž bázi potom přezimuje.

Hospodářský význam

V ČR má lokální význam pouze druhá generace, první prakticky neškodí.

Indikace ošetření

Pro přímou ochranu bezprostředně před líhnutím larev slouží tato prahové hodnota:
1 vajíčko na více než 10 % rostlin na počátku sloupkování.