Zavíječ kukuřičný

Ostrinia nubilalis

Zavíječ kukuřičný

Plodiny

  • Kukuřice setá na zrno
  • Provozy a sklady tabákového průmyslu

Zařazení škodlivého činitele

Škůdci kukuřice

Popis škůdce, hostitelské rostliny

Imago: Velikost: v rozpětí křídel 27–32 mm. Zbarvení žlutohnědá přední křídla, zadní křídla u samic žlutá, u samců šedá.

Larva: Typ: polypodní, housenka. Velikost je 20–25 mm, zbarvení šedožluté až okrově načervenalé.

V našich podmínkách patří k mimořádně závažným škůdcům kukuřice.

Zavíječ kukuřičný je v Německu díky přibývajícímu rozšíření nejrozšířenějším škůdcem kukuřice. Termíny prvních náletů motýlů jsou velmi závislé na průběhu počasí. V extrémně teplém létě se s nimi v porostech setkáváme začátkem června, v normálních létech teprve v prvé polovině až na konci července. Desátý až čtrnáctý den po nakladení vajíček se líhnou žlutohnědé housenky, které škodí na listech a brzo pak se zavrtávají do stonku. Čím jsou larvy starší, tím více žír zaměřují na základy stonku. První příznaky poškození jsou napříč listové osy probíhající rýhy a vyžrané otvory ve střední a horní části rostliny. Na stonku se nacházejí kulaté vyžrané dutiny, ze kterých uniká rozmělněná drť a trus larev. Kupky této drti leží i na bázi listů. Horní články stonku s praporcovými listy často praskají. V dalším průběhu se rostliny lámou v půlce nasazených palic. V prostoru palic prožírají larvy bázi a dostávají se i do vřetene. Škody způsobené zavíječem jsou dále zvyšovány rozšířením fuzarióz, které způsobují lámavost stébel a tvorbu nekróz.

Příznaky, možnosti záměny

Škodí pouze housenky. Vyžírají stébla nejčastěji pod samčím květenstvím, často se prožírají i do palic. Napadená stébla jsou vyplněna trusem a zbytky rostlinných pletiv, často dochází k lámání stébel.

Možnost záměny není.

Biologie

Dospělci - noční motýli, kteří neškodí, se objevují v porostech od počátku června. Oplodněné samičky kladou vajíčka na listy. Vylíhlé larvy se po krátké době prohryzávají do stébel nebo palic. Dorostlé housenky pronikají do bazálních částí stébla, kde přezimují.

Hospodářský význam

Zavíječ kukuřičný patří k významným škůdům porostů pěstovaných na zrno. V minulosti škodil zejména na Moravě. V současnosti se šíří po území celé České republiky.

Indikace ošetření

Nutnost potřeby hubení zavíječe je dána stupněm napadení, odolností odrůd, dobou sklizně a způsoby zhodnocení sklizně. Jsou známy mechanické, chemické i biologické způsoby možné regulace škůdce. Velmi důležité je rozdrcení zbytků rostlin a strniska po sklizni a jeho hlubší zaorání. V mnohých evropských zemích jsou již povoleny výsevy odrůd rezistentních k zavíječi, které představují i možnost efektivnějšího způsobu potlačování tohoto škůdce.