Vrtalky

Vrtalky

Agromyza

Plodiny

  • Okrasné rostliny
  • Okurka
  • Paprika
  • Rajče

Zařazení škodlivého činitele

Škůdci obilnin

Popis škůdce, hostitelské rostliny

Imago: Je 1–4 mm dlouhé, většinou černé.

Larva: Bývá až 4 mm dlouhá, s mocnými ústními háčky, žlutavě bílá; průsvitná, porostlá chlupy.

Vrtalky se vyskytují na všech druzích obilnin a mnohých travách.

Příznaky, možnosti záměny

V časném létě vznikají na nejmladších listech miny, ve kterých lze v procházejícím světle rozpoznat larvy a trus. Tvar těchto min je různý podle původce. Všechny druhy Agromyza způsobují plošné miny. Každá larva poškozuje pouze jeden list. Při silném napadení usychá celá čepel listu.

Listové miny nesmějí být zaměňovány se skeletováním způsobeným kohoutky.

Biologie

Hlavní druhy vrtalek přezimují jako kukly ve vrchní vrstvě půdy. V dubnu až květnu se líhnou dospělci a hned se páří. O 5–8 dnů později klade samička 20–30 vajíček jednotlivě na horní stranu listu do navrtaných malých jamek, které jim slouží také k příjmu potravy. Po 28 dnech se líhnou larvy, které podle druhu vyrostou za 8–25 dnů. Larvy vrtalek Agromyza se kuklí v půdě. Vrtalka má obvykle jednu generaci do roka.

Hospodářský význam

Vrtalky jsou omezovány v určitých hranicích hlavně parazitickými lumky. Vrtalky škodí lokálně a nepravidelně. Mnoho let se prakticky v porostech neobjevují, ale v jednotlivých letech mohou způsobit lokální závažné škody, především poškozením horních listů. Husté porosty silně hnojené dusíkem jsou vrtalkami silněji poškozovány.