You are here

Virová zakrslost pšenice

Virová zakrslost pšenice
Wheat dwarf virus

Virová zakrslost pšenice

Příznaky, možnosti záměny

Hlavním příznakem napadení rostlin je výrazné zpomalení jejich růstu, zakrslost. Rostliny téměř nevytvářejí klasy. Mohou se vyskytnout i doprovodné příznaky - barevné změny (žloutnutí, ale i červenání listů).

Přežívání, zdroj primární infekce

Virus napadá kromě pšenice i ostatní obilniny a kulturní i plané trávy. Ty jsou také zdrojem infekce pro další vegetační rok. Virus je přenášen křískem polním.

Dispoziční faktory

Vznik infekce a šíření onemocnění je pravděpodobnější v letech s dlouhým, teplým podzimem, který umožňuje déletrvající nálety přenašeče (kříska polního).

Hospodářský význam

Hospodářsky významné výskyty se objevují jen v některých letech, často lokálně, mohou ale způsobit výrazné výnosové ztráty (až 80 %).

Metody ochrany

Ochranná opatření jsou k dispozici jen nepřímá: podle možnosti insekticidní ochrana proti přenašeči, tu je ale obtížnější aplikovat ve správném termínu, protože na rozdíl od monitoringu a prognózy výskytu mšic nejsou v případě křísků dostatečně podrobné informace. Podpůrným opatřením je i pozdější výsev.

 

Insekticid

Karate se Zeon Technologií 5 CS