You are here

Troskut prstnatý

Troskut prstnatý
Cynodon dactylon

Troskut prstnatý

Zařazení škodlivého činitele

Jednoděložné plevele

Popis

Vytrvalý, nízký, vůči suchu odolný druh. Vytváří porosty; silně rozvětvené nadzemní i podzemní výběžky často tuhé „drátovité“. Prstovitě větvené květenství. Je velmi teplomilný, vyskytuje se především v trávnících v jižní části USA a dalších subtropických oblastech. Rostliny byly do Německa zavlečeny. Rozmnožování je nadzemní (stolony) a podzemní (rhizomy).

Rozlišovací znaky

Nejmladší list bývá složený, listová čepel je 20–60 cm dlouhá, hladká, světlejší střední nerv; na okraji zoubkovaná, drsná. Listová pochva: eliptická, na okraji svazečky vzpřímených chloupků.

Období vzcházení

Minimální teplota klíčení je vysoká.

Řešení Syngenta