You are here

Světle hnědá skrvrnitost obilnin

Světle hnědá skrvrnitost obilnin
Pyrenophora tritici-repentis

Skrvnitost

Příznaky, možnosti záměny

Příznakem napadení jsou drobné, okrouhlé sytě hnědé skvrny s výrazným žlutým okrajem na listových čepelích. Skvrny se postupně zvětšují, zasychají, ztrácejí svůj pravidelný tvar, mohou i splývat. Na zaschlém pletivu se mohou tvořit konidiofory houby, na kterých vyrůstají spóry, ty jsou ale viditelné pouze při zvětšení. V této fázi může dojít k záměně s napadením braničnatkami, především braničnatkou plevovou. Determinaci ztěžuje fakt, že není neobvyklý současný výskyt patogenů na jedné rostlině (jednom listu).

Přežívání, zdroj primární infekce

Houba patří k fakultativním patogenům, přežívá na odumřelých rostlinných zbytcích na pozemku. Infikuje i zrno, ale hlavním zdrojem infekce je pozemek. Větší rozvoj a šíření choroby je pravděpodobné především v letech s déletrvajícím deštivým počasím v období sloupkování.

Dispoziční faktory

Vznik infekce a šíření onemocnění podporuje déletrvající deštivé počasí. Náchylnější k napadení jsou poškozená a stárnoucí pletiva listů.

Hospodářský význam

Pyrenophora tritici-repentis patří k velmi rozšířeným původcům listových skvrnitostí pšenice u nás, i když je pravděpodobně často zaměňována za projevy napadení braničnatkami.

Metody ochrany

K ochranným opatřením patří kvalitní zapravení infikovaných posklizňových zbytků, volba odolnějších odrůd. Zatím hlavním ochranným opatřením je fungicidní postřik, který se aplikuje podle potřeby, obvykle přibližně v době metání.