You are here

Sveřep vzpřímený

Sveřep vzpřímený
Bromus erectus

Sveřep

Zařazení škodlivého činitele

Jednoděložné plevele

Popis

Jedno až víceleté lipnicovité trávy. Jedná se o často se vyskytující plevelné trávy. Hojné ruderální rostliny (meze, skládky sutě, úhory), vzestupný výskyt v pěstovaných plodinách (ozimé obilniny, řepka ozimá). Nízké nároky na půdu. Výskyt podporuje vynechání orby a pouhé povrchové zpracování půdy. Dobře přizpůsobené suchým stanovištím. Životnost v půdě bývá 1–2 roky (Bromus sterilis). Průměrný počet výhonů na rostlinu je vysoký. Rozmnožuje se semeny, 800–1600 semen na rostlině (Bromus secalinus); 200–1000 semen/rostlina (Bromus sterilis). Škodlivost je vysoká, významné výnosové ztráty, způsobuje silné polehnutí a časnější sklizeň.

Rozlišovací znaky

Nejmladší list je složený, čepel listu bývá na okraji hřebínkovitě obrvená, slabě roztřepená. Pochva je uzavřená, jemně ochlupená, v dolní části často červenofialová. Jazýček je krátký, nahnědlý.

Období vzházení

Klíčivost probíhá od jara do podzimu, minimální teplota klíčení bývá nízká. Hloubka klíčení je mezi 0–7 cm (max. 13 cm).