You are here

Sveřep vzpřímený

Bromus erectus

Zařazení škodlivého činitele

Jednoděložné plevele

Popis

Jedno až víceleté lipnicovité trávy. Jedná se o často se vyskytující plevelné trávy. Hojné ruderální rostliny (meze, skládky sutě, úhory), vzestupný výskyt v pěstovaných plodinách (ozimé obilniny, řepka ozimá). Nízké nároky na půdu. Výskyt podporuje vynechání orby a pouhé povrchové zpracování půdy. Dobře přizpůsobené suchým stanovištím. Životnost v půdě bývá 1–2 roky (Bromus sterilis). Průměrný počet výhonů na rostlinu je vysoký. Rozmnožuje se semeny, 800–1600 semen na rostlině (Bromus secalinus); 200–1000 semen/rostlina (Bromus sterilis). Škodlivost je vysoká, významné výnosové ztráty, způsobuje silné polehnutí a časnější sklizeň.

Rozlišovací znaky

Nejmladší list je složený, čepel listu bývá na okraji hřebínkovitě obrvená, slabě roztřepená. Pochva je uzavřená, jemně ochlupená, v dolní části často červenofialová. Jazýček je krátký, nahnědlý.

Období vzházení

Klíčivost probíhá od jara do podzimu, minimální teplota klíčení bývá nízká. Hloubka klíčení je mezi 0–7 cm (max. 13 cm).

Řešení Syngenta