You are here

Sveřep střešní

Sveřep střešní
Bromus tectorum

Sveřep

Zařazení škodlivého činitele

Jednoděložné plevele

Popis

Jednoletá až přezimující tráva. Hustá lata je jednostranně převislá. Početné klásky jsou kopisťovité, smáčklé, mnohokvěté.

Období vzcházení

Podzim, jaro