You are here

Sveřep střešní

Bromus tectorum

Zařazení škodlivého činitele

Jednoděložné plevele

Popis

Jednoletá až přezimující tráva. Hustá lata je jednostranně převislá. Početné klásky jsou kopisťovité, smáčklé, mnohokvěté.

Období vzcházení

Podzim, jaro

Řešení Syngenta