You are here

Sveřep stoklasa

Sveřep stoklasa
Bromus secalinus

Sveřep

Zařazení škodlivého činitele

Jednoděložné plevele

Popis

Jedno až víceleté lipnicovité trávy. Jedná se o často vyskytující plevelné trávy. Hojné ruderální rostliny (meze, skládky sutě, úhory), vzestupný výskyt v pěstovaných plodinách (ozimé obilniny, řepka ozimá). Nízké nároky na půdu. Výskyt podporuje vynechání orby a pouhé povrchové zpracování půdy. Dobře přizpůsobené suchým stanovištím. Životnost v půdě bývá 1–2 roky (Bromus sterilis). Průměrný počet výhonů na rostlinu je vysoký. Rozmnožuje se semeny, 800–1600 semen na rostlině (Bromus secalinus); 200–1000 semen/rostlina (Bromus sterilis). Škodlivost je zpravidla vysoká, je důvodrem pro významné výnosové ztráty, způsobuje silné polehnutí a časnější sklizeň.

Rozlišovací znaky

List je svinutý, čepel listu ochlupená, na okraji a líci taktéž ochlupená, slabě rýhovaná. Pochva bývá uzavřená, lysá, silně žilnatá, starší pochvy žluté až červené, praskají.

Období vzcházení

Klíčivost probíhá od jara do podzimu. Minimání teplota klíčení bývá nízká, hloubka klíčení se pohybuje mezi 0–7 cm (max. 13 cm).