You are here

Sveřep jalový

Bromus sterilis

 

Zařazení škodlivého činitele

Jednoděložné plevele

Popis

Jednoletá až přezimující volně trsnatá tráva vlhčích půd. Stébla jsou přímá, hladká, lysá, 20 až 80 cm dlouhá. Klásky jsou velké v latách s dlouhými zahnutými větvemi, osinaté.

Rozlišovací znaky

Dlouhý, hluboce dřípený jazýček

Období vzcházení

Podzim, jaro

Řešení Syngenta