You are here

Šťovík kadeřavý

Šťovík kadeřavý
Rumex crispus

Šťovík

Zařazení škodlivého činitele

Dvouděložné plevele

Popis

Víceletý plevelný druh se silným kořenem. Preferuje vápenité, dusíkem bohaté půdy v teplejších oblastech. Vyhovují mu i těžké jílovité půdy. Lodyha je tuhá až 100 cm vysoká, často červeně zbarvená.

Období vzcházení

Léto