You are here

Spála kukuřice

Helminthosporium spp. 

Popis

Ve střední Evropě se setkáváme především se třemi druhy rodu Helminthosporium: Helminthosporium turcicum, H. carbonum a H. maydis. Rozšíření helmintosporióz způsobuje infikované osivo a posklizňové rostlinné zbytky, ve kterých původce chorob přezimuje. První infekce začíná zjara prostřednictvím dešťových srážek, kterými se spory dostávají půdou do bezprostřední blízkosti klíčících a vzcházejících rostlin kukuřice. Odtud se houba dostává do celé rostliny. H. turcinum způsobuje nejdříve malé hnědozelené, podlouhlé, vodnatě průsvitné skvrny, které se rozšiřují, společně splývají a mohou dosáhnout plochy až 5×10 cm. Tyto plochy jsou světle šedé a jsou zčásti ohraničeny tmavohnědým lemem. Velká část listu může odumřít, zřídka i celý list. Stejné skvrny se mohou nalézt také na stonku. H. carbonum tvoří mnoho malých, kulatých, nejdříve žlutozelených a později tmavých skvrn, které nepřekračují délku 3 cm. Také tady jsou skvrny ohraničeny hnědočerveným lemem. H. maydis způsobuje jen poměrně malé, žlutohnědé až červenohnědé, tmavě lemované skvrny o rozloze od 2–4 cm, ohraničené listovou žilnatinou. Tyto skvrny vzájemně nesplývají. H. carbonum a H. maydis si jsou velmi podobné. Navíc obě houby vytvářejí četné variety a variabilní symptomy.

Metody ochrany

Pečlivé a hluboké zaorání rostlinných zbytků představuje důležité tlumící opatření. Významné může být také moření osiva a aplikace fungicidů. K tomu přispívají i odpovídající doporučená opatření.