You are here

Sněť hladká pšeničná

Sněť hladká pšeničná

Sněť

Latinský název:  Tilletia caries, Tilletia laevis
Slovenský název:  Mazľavá sneť pšenicová

 

Hostitelské rostliny 
Pšenice

 

Původce
Původci jsou stopkovýtrusné houby rodu Tilletia. Tilletia caries (syn. Tilletia tritici) způsobuje mazlavou snětivost, hladkou sněť vyvolává Tilletia foetida.

 

Příznaky, možnosti záměny
Příznaky jsou zřetelně viditelné až na vytvořených klasech - obilky si zachovávají tvar, někdy jsou buclatější, klásky více odstávají od klasového vřetena. Uvnitř obilek není zrno, ale nejprve mazlavá, později prášivá masa výtrusů hub. Houby produkují látku tri-metylamin, která je příčinou typického silného zápachu napadených klasů. Po úplném vyschnutí spor zápach ustává. Mazlavá sněť pšeničná napadá i žito, tritikale, ječmen a některé trávy. Hladká sněť se u nás nevyskytuje v takovém měřítku.

 

Prežívání, zdroj infekce 
Spory snětí kontaminují povrch zrn, nejčastěji ulpívají na rýze obilky. Při sklizni napadených porostů na sousedních pozemcích může dojít ke kontaminaci pozemku, spory sněti jsou pak roznášeny větrem na další plochy.

 

Dispoziční faktory
Výsev infi kovaného, neošetřeného osiva, časté pěstování hostitelských rostlin na jednom pozemku, dlouhá mírná zima.

 

Hospodářský význam
Sněti jsou rozšířeny prakticky po celém území státu. V současné době nejsou příčinou výrazného snížení výnosu, ale přítomnost i minimálního množství spor omezuje prodejnost sklizně.
Metody ochrany a doporučené produkty Syngenta

Moření

Celest® Trio Formula M

Vibrance® Gold

Vibrance® Star

Vibrance® Duo