You are here

Sítina žabí

Sítina žabí
Juncus bufonius

Sítina

Zařazení škodlivého činitele

Jednoděložné plevele

Popis

Ochranná opatření kromě vápnění a vysušování půdy zahrnují i aplikaci přípravků na bázi MCPA a dicamba. Vyskytuje se především na mokrých až vlhkých, kyselých hlinitých nebo jílovitých půdách nebo na trvalých loukách.

Rozlišovací znaky

Stébla na průřezu kulatá (na rozdíl od ostřic!), nevětví se, bez listů, vytrvalá, na všech stoncích květy na konci stonku.

Řešení Syngenta