Rozrazil perský

Veronica persica

Rozrazil perský

Slovenský název: Veronika perzská

Zařazení škodlivého činitele

Dvouděložné plevele

Čeleď: krtičníkovité – Scrophulariaceae.

Biologická skupina: zelené, autotrofní, rozmnožující se generativně, jednoleté, efemerní.

Popis

Jednoletá rostlina, která na vyhnojených půdách bohatě větví. Přednost dává humózním, výživným, dusíkem bohatým, hlinitým půdám. Stonky jsou plazivé, květy světle modré, jednotlivě na dlouhých stopkách.

Stonek: lodyha na bázi rozvětvená na mnohočetné poléhavé, na konci vystoupavé větvičky, dlouhé 0,15–0,50 m, holá, nebo rozptýlené chlupatá, chloupky jednoduché do 2,0 mm směrem nahoru zakřivené.

Listy: dolní vstřícné, horní střídavé, dlouhé 5,0–25,0 mm, krátce řapíkaté, odstávající, široce vejčité, na bázi uťaté nebo zaokrouhlené, hrubě vroubkované, zubaté, tupé, roztroušeně chlupaté až lysé.

Květenství (květy): květy jednotlivé v paždí listů, v průměru 8,0–15,0 mm, jasně modré, v ústí nažloutlé, někdy dolní cíp bělavý. Květní stopky dlouhé víceméně 30,0 mm, při dozrání ohnuté směrem dolů a mnohem delší než podpůrný list, s krátkými chlupy bez žlázek. Kvete od března do října.

Podzemní orgán: kořen kůlovitý, jemný, mělce kořenící.

Plod: tobolka, 4,0–5,0 x 7,0–10,0 mm. Semeno miskovité, 1,2 x 1,0 mm.

Klíčící a vzešlá rostlina: klíčí hypogeicky na jaře, při příznivých podmínkách během celého roku. Hypokotyl zelený až hnědě fialový. Děložní lístky kopisťovité až trojúhelníkovité, na vrcholu zaokrouhlené, krátce řapíkaté.

Rozlišovací znaky

Na první pohled se podobá druhům: rozrazil břečťanolistý, rozrazil rolní, popenec obecný.

Pravé listy jsou četně vroubkované. Květy jsou podstatně větší než u rozrazilu břečťanolistého.

Období vzcházení

Jaro, celoroční vzcházení

Kdy druh úspěšně regulovat: do čtyř listů.

Hospodářský význam: málo významné (+)

Doporučené řešení Syngenta

Banvel 480 S

Elumis

Gardoprim Plus Gold 500 SC

Avoxa

Boxer

Defi Evo

Brasan 540 EC

Teridox 500 EC