You are here

Rosička lysá

Rosička lysá
Digitaria ischaemum

Rosička

Zařazení škodlivého činitele

Jednoděložné plevele

Popis

Jednoletá, trsy tvořící tráva s prstovitě rozvětveným jemným květenstvím. Teplomilná. Květenství tvoří lichoklasy. Vyskytuje se v kukuřici a okopaninách, podobně jako rosička krvavá. Rozmnožuje se semeny. Co se týká škodlivosti, má vysokou konkurenční schopnost.

Rozlišovací znaky

Nejmladší list je svinutý, listová čepel bývá zelená až červeno-fialová, většinou lysá, bílo-načervenalý střední nerv, bělejší okrajový nerv. Listová pochva je okrouhlá, dlouze řasnatá (zejména bazální).

Období vcházení

Klíčivost bývá květen až srpen. Minimální teplota klíčení je 15–20 °C, mělká hloubka klíčení.

Řešení Syngenta