You are here

Rosička krvavá

Rosička krvavá
Digitaria sanguinalis

Rosička

Zařazení škodlivého činitele

Jednoděložné plevele

Popis

Jednoletá, trsy tvořící tráva s prstovitě rozvětveným jemným květenstvím. Teplomilná. Květenství tvoří lichoklasy. Vyskytuje se v kukuřici a okopaninách, na písčitých suchých půdách, často s nedostatkem vápníku, ale dostatkem ostatních živin. Životaschopnost bývá cca 3 roky. Rozmnožuje se semeny, až 2 000 semen/rostlina. Co se týká škodlivosti, má vysokou konkurenční schopnost.

Rozlišovací znaky

Nejmladší list je svinutý, listová čepel zelená až červeno-fialová, po obou stranách jemně ochlupená, bílo-načervenalý střední nerv, bělejší okrajový nerv. Listová pochva bývá okrouhlá, dlouze řasnatá.

Období vzcházení

Klíčivost bývá květen až srpen, minimální teplota klíčení je 15–20 °C. Hloubka klíčení bývá mělké.

Řešení Syngenta