You are here

Rdesno svlačcovité

Rdesno svlačcovité
Polygonum convolvulus

Rdesno

Zařazení škodlivého činitele

Dvouděložné plevele

Popis

Jednoletá rostlina vyskytující se zejména na lehkých kyselých půdách. Ovíjivé tenké stonky jsou až 100 cm dlouhé. Malé matné květy, po dvou nebo více v olistěných okvětích.

Rozlišovací znaky

Pravé listy na konci šípovité, báze čepele skloněná, vykrojená (podobně viz. Convolvulus arvensis). 

Období vzcházení

Jaro