You are here

Psárka luční

Psárka luční
Alopecurus pratensis

Psárka

Zařazení škodlivého činitele

Jednoděložné plevele

Popis

Vytrvalá klasnatá tráva na loukách a pastvinách. Vyskytuje se na vlhkých až velmi vlhkých, vápenatých půdách s vysokých obsahem živin.

Rozlišovací znaky

Čepel listu je ostře odstupující, jazýček bývá krátký až středně dlouhý, celokrajný a zvlněný. Ouška nemá. Hrozí možnost záměny s bojínkem lučním.