You are here

Proso seté

Proso seté
Panicum miliaceum

Proso

Zařazení škodlivého činitele

Jednoděložné plevele

Popis

Jednoletý kulturní druh zaplevelující ostatní pěstované plodiny. Zavlečené jako příměs v importovaném osivu nebo krmivu pro ptáky. Vyskytuje se ojediněle v jižním Německu s vysokým obsahem živin, většinou písčité půdy. Rozmnožuje se semeny. Zřídka se vyskytující plevelná tráva s vysokou konkurenční schopností.

Rozlišovací znaky

Nejmladší list je svinutý, listová čepel na líci i rubu ochlupená. Jazýček nemá, je nahrazený límcem hustých chloupků. Ouška nemá. Další květenství je hustá lata.

Období vzcházení

Minimální teplota klíčení je vysoká. Klíčení velkosemenné, klíčí z hlubších poloh v půděschopností.