You are here

sytalento logo Syngenta

Talento

Poslední aktualizace:
29.11.2019
Crop: 

Slunečnice

Clearfield higholejka

Talento_HONeoma_clearfield

Základní popis hybridu

  • Hybrid s vyšším obsahem kyseliny olejové vycházející z genetiky NK Ferti a NK Neoma pro Clearfield technologii.
  • Středně raný hybrid s vysokou tolerancí k suchu.
  • Vysoký výnos nažek a oleje.
  • Hybrid střední výšky s dobrým počátečním růstem, vytváří homogenní porost, úbory jsou polopřevislé.
  • Velmi dobrá odolnost poléhání, není náchylný na lámání stonku pod úborem ani v jiných částech rostliny.
  • Velmi dobrá odolnost vůči chorobám v segmentu HO, především Sclerotinia sclerotiorum na stonku a úborech.

Technické parametry:

Typ hybridu: dvouliniový
Ranost: středně raný
Doporučený výsevek: 60–65 tis. rostlin/ha
Obsah oleje: 48,7 %
Obsah kyseliny olejové: 87,5 %
HTN: 59 g
HB ošetření: Listego
Dozrávání na zeleném stonku: ne

Pěstitelská charakteristika hybridu

Talento_tabTalento_obr

Talento_obr1Talento_obr2