You are here

SY Gracia_banner Syngenta

SY Gracia

Poslední aktualizace:
08.01.2021
Crop: 

Slunečnice

Higholejka pro Clearfield Plus 

Talento_HO Neostar_CfPlus

Základní popis hybridu

  • Hybrid s vyšším obsahem kyseliny olejové pro Clearfield® technologii
  • Středně raný hybrid s vysokou tolerancí k ošetření účinnou dávkou imazamox
  • Vysoký výnos nažek a stabilní obsah kyseliny olejové
  • Středně vysoký hybrid s převislým úborem, vytváří homogenní porost
  • Dobrá odolnost poléhání
  • Výborná odolnost ke Sclerotinia na stonku i úboru,velmi dobrá odolnost na Phoma, Verticilium, jedna z nejlépe hodnocených na Alternarii

Bacardi_logo

Technické parametry:

Typ hybridu: dvouliniový
Ranost: středně raný
Doporučený výsevek: 60–65 tis. rostlin/ha
Obsah oleje: 50,7 %
Obsah kyseliny olejové: 88,5 %
HTN: 56 g
HB ošetření: Listego Plus
Dozrávání na zeleném stonku: ano

Pěstitelská charakteristika hybridu

 gracia_tabulka

foto_gracia