You are here

nk brio logo Syngenta

NK Brio

Poslední aktualizace:
28.11.2019
Crop: 

Slunečnice

Léty prověřený

Brio_linoleicBrio_klasicka

Základní popis hybridu

  • Hybrid s normálním typem oleje.
  • Raný hybrid s vysokou tolerancí k suchu, není citlivý na extrémně rané setí.
  • Vysoký a stabilní výnos léty ověřený v provozech.
  • Hybrid střední výšky s rychlým počátečním růstem, mohutnou kořenovou soustavou, rozsáhlou listovou plochou a převislým úborem.
  • Dobrá odolnost poléhání.
  • Dobrá odolnost vůči chorobám.

Technické parametry:

Typ hybridu: dvouliniový
Ranost: raný
Doporučený výsevek: 60–65 tis. rostlin/ha
Obsah oleje: 50 %
HTN: 58 g
HB ošetření: klasické HB
Dozrávání na zeleném stonku: ne

Pěstitelská charakteristika hybridu

Brio_TabBrio_obr1

Brio_obr2Brio_obr3