You are here

sycassidy logo Syngenta

SY Cassidy

Poslední aktualizace:
28.11.2019
Crop: 

Řepka ozimá

Zamiřte na výnosy

  • Stabilní, léty prověřená odrůda s vysokým výnosem semene i oleje
  • Nadprůměrná odolnost k fómovému černání stonku, černi řepkové, plísni šedé a velmi dobrá odolnost vůči sklerotiniové hnilobě
  • Vhodný hybrid i pro pozdější termíny setí
  • Vítěz pokusů Tématické řepky společnosti Agrada se zaměřením na pozdní setí 2013

Typ: středně raný hybrid
Balení: 1,5 mil. semen
Doporučená hustota: 40–50 rostlin/m²
Doporučený výsevek: 500 tisíc klíčivých semen/ha

Popis

  • Hybrid registrovaný v roce 2011, v SOP ÚKZÚZ dosáhl 5,6 t/ha, což představovalo 104 % na kontrolu.
  • Obsah oleje byl na úrovni 46,06 % a výnos oleje 114 % s HTS 5,54 g.
  • Rostliny jsou v průměru vysoké 151 cm s mohutnou kořenovou soustavou.
  • Doba plné zralosti v průměru za 204 dní s velmi dobrým přezimováním, na úrovni 94 %.
     

Doporučení společnosti Syngenta

SY CASSIDY je nový výkonný hybrid testovaný v podmínkách České republiky, jehož výsledky jej předurčily ke stabilitě a vysokému výnosu nejen semen, ale i oleje. Je možné jej pěstovat v obou klimatických oblastech - v chladné i teplé. Nemá speciální požadavky na půdu ani prostředí. Vyžaduje běžnou agrotechniku, při navýšení intenzity pěstování pozitivně reaguje na navýšení výnosu, jak dokládají víceleté výsledky pokusů společnosti Agrada. Odrůda vhodná i pro pozdní setí.
 

Výnosové a kvalitativní ukazatele

SY-Cassidy