You are here

syalister logo Syngenta

SY Alister

Poslední aktualizace:
29.11.2019
Crop: 

Řepka ozimá

Úspěšný proti nádorovitosti košťálovin 

  • Vysoký výnos semen na infikovaných pozemcích a srovnatelné výnosy s konvenčními odrůdami na neinfikovaných pozemcích
  • Vysoká odolnost proti Phoma lingam
  • Dobré přezimování
  • Vysoká odolnost polehání
  • Nízká tendence k podzimnímu prodlužování stonku

 

Typ: středně raný hybrid
Balení: 1,5 mil. semen
Doporučená hustota: 40–50 rostlin/m²
Doporučený výsevek: 500 tisíc klíčivých semen/ha

Popis

  • Hybrid SY Alister je nižšího vzrůstu, s rychlým vývojem na podzim
  • Speciálně vyšlechtěný pro pozemky napadené nádorovitostí košťálovin, potvrzeno v pokusech v České republice, Anglii, Francii, Německu a Polsku
  • V Česku potvrzena odolnost proti nejčastěji se vyskytujícím rasám nádorovitosti košťálovin v laboratorních testech SPZO/ČZÚ

Doporučení společnosti Syngenta

SY ALISTER je speciálně vyšlechtěný hybrid odolný proti nejčastěji se vyskytujícím rasám nádorovitosti košťálovin (Plasmodiophora brassicae), ale nemusí být plně odolný proti všem kmenům vyskytujícím se příležitostně nebo místně. Na napadených pozemcích poskytuje vysokou výnosovou stabilitu srovnatelnou s odrůdami používanými v neinfikovaných oblastech a snižuje riziko rozšíření choroby.

Výnosové a kvalitativní ukazatele

 

 

SY Alister

 

Výnosy řepky v jednotlivých regionech v roce 2016 ZDE