You are here

sy dakoota

Hyvido SY Dakoota

Poslední aktualizace:
28.05.2021
Crop: 

Ječmen ozimý

Výkonný za sucha                                                                                                                        novinka

                                                                                                                               

Základní popis hybridu

  •  Nová generace kompenzačního typu hybridu
  •  Vysoká odnožovací schopnost
  •  Vhodný do všech oblastí pěstování ozimého ječmene včetně sušších podmínek
  •  Velmi vysoká schopnost regenerace
  •  Dobrá zimovzdornost

 

Hybrid SY Dakoota je kompenzačním typem hybridu nové generace s vynikající odnožovací schopností. Lze ho sít i v pozdějších agotechnických termínech. Svůj potenciál výnosu rozvine ve všech pěstebních podmínkách včetně sušších lokalit s půdami písčitého typu. Navazuje na svého předchůdce hybrid SY Toreroo, jehož vlastnosti si nese včetně vynikajícího zdravotního stavu. Dosahuje vysokých výnosů i ve fungicidně neošetřené variantě.
Hybrid SY Dakoota si zachoval vysokou odolnost k hnědé skvrnitosti ječmene v kombinaci se rzemi. Dobře také reaguje na navýšení intenzity. Z hlediska pevnosti stébla a případné odolnosti poléhání byl hodnocen stupněm 7.

Ve sklizni patří k ranějším odrůdám.

Na podzim je nutné ošetřit porosty proti přenašečům viróz.

Zdravotní stav hybridu

SY Dakoota zdravotni stav

Pěstitelská charakteristika

SY Dakoota charakteristika

Výsev

Časný výsev (do 20. 9.)

1,6 - 1,8 MKS/ha

Normální výsev ( 20. - 30. 9.)

1,8 - 2,1 MKS/ha
Pozdní výsev  (1. - 15. 10.)

2,1 - 2,8 MKS/ha

Při volbě nižších výsevků je třeba dbát na kvalitu setí včetně přípravy půdy a zohlednit důležitost ochrany vůči přenašečům viróz především u časnějších výsevů.

Ozimý ječmen SY Dakoota Ozimý ječmen SY Dakoota
Vynikající odnožovací schopnost hybridu SY Dakoota je odolná rzem a skvrnitostem.