You are here

pergado Syngenta

Pergado F

Poslední aktualizace:
26.03.2020

Fungicidy

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
4 x 5 kg
Složení: 
Formulace: 
WG – ve vodě dispergovatelné granule

Na ochranu hroznů - vždy Pergado F!

  • Unikátní technologie LOK & FLO
  • Excelentní odolnost proti smyvu deštěm
  • Vynikající preventivní a částečný kurativní účinek

Mechanismus působení

Pergado F obsahuje dvě fungicidní účinné látky (mandipropamid a folpet). Mandipropamid je nová účinná látka ze skupiny amidů karboxylových kyselin.

Pergado F se vyznačuje preventivním a částečně kurativním působením. Preventivní účinek spočívá v inhibici klíčení spor, čímž zabraňuje průniku patogena do pletiva hostitele. Kurativní účinek spočívá v inhibici růstu mycelia, tvorby haustorií a redukci sporulace. V rostlinách se šíří translaminárně, tzn. že malé množství účinné látky proniká do listového pletiva, kde je rychle distribuováno a schopno chránit obě strany listu.

Mandipropamid je účinný proti houbovým patogenům třídy Oomycetes, jako je Phytophthora infestans (plíseň bramborová), Plasmopara viticola (plíseň révová), Pseudoperonospora cubensis (plíseň okurková), Pseudoperonospora humuli (plíseň chmelová) a řadě dalších. Folpet je roky prověřená a spolehlivá účinná látka, která byla vyhodnocena jako nejvhodnější kontaktní účinná látka do vinné révy.

Folpet posiluje celkovou účinost přípravku proti plísni chmelové a plísni révové. Působí především preventivně.

Učinná látka mandipropamid je rovnoměrně distribuována na povrchu rostliny (obr. 1), kterou účinně chrání. Dochází k rychlému navázání do voskové vrstvičky listu (obr. 2). Část účinné látky proniká do listového pletiva, kde je rychle distribuována a schopna chránit obě strany listu - translaminární účinnost (obr. 3).

pergado1

Proč je přípravek Pergado® F specialistou na ochranu hroznů?

pergado2

LOK + FLO je unikátní technologie společnosti Syngenta a vztahuje se ke všem přípravkům s účinnou látkou mandipropamid. LOK + FLO zajišťuje rychlou a pevnou vazbu s rostlinným povrchem (LOK) a následné postupné uvolňování účinné látky (FLO) do pletiva listu. Jakmile dojde k zaschnutí postřikové směsi na povrchu rostliny, stává se postřik prakticky nesmyvatelným. Touto vlastností disponuje účinná látka mandipropamid díky své vysoké afi nitě (přilnavosti) k voskové vrstvě rostlinného povrchu.

Pergado® F - zařazení do sledů ochrany révy vinné

pergado3

 

Stáhnout etiketu

Bezpečnostní list

Réva vinná