You are here

maxim_xl Syngenta

Maxim XL 035FS

Poslední aktualizace:
21.02.2020

Fungicidy

Mořidla

Velikost balení: 
S-pac kanystr 20 l, HDPE sud 200 l
Složení: 
Formulace: 
FS – kapalný suspenzní koncentrát

Ochrana genetického potenciálu kukuřice

  • Podporuje rychlé a jednotné vzejití a vývoj porostu
  • Ideální kombinace dvou fungicidních látek s rozdílným způsobem účinku
  • Bez negativního vlivu na klíčivost ani po dlouhodobém skladování ošetřeného osiva

Komplexní dvousložkové fungicidní mořidlo ve formě kapalného suspenzního koncentrátu určené k ochraně osiva a vzcházejících rostlin kukuřice proti houbovým chorobám přenosným osivem i půdou.

Mechanismus působení

Maxim XL 035 FS je fungicidní mořidlo obsahující dvě účinné látky: fludioxonil a metalaxyl-M. Fludioxonil ze skupiny fenylpyrrolů je širokospektrální kontaktní fungicid s reziduálním účinkem. Je částečně přijímán semeny a omezeně translokován do klíčících rostlin. Fludioxonil je svou charakteristikou a účinkem příbuzný přírodním antimykotickým látkám (např. pyrrolnitrin), které produkují některé půdní bakterie rodu Pseudomonas. Tyto přírodní antimykotika byly laboratorně syntetizovány a upraveny tak, aby byl zajištěn jejich dlouhodobý reziduální účinek a další nevyhnutné vlastnosti potřebné pro formulaci komerčních přípravků. Fludioxonil svým účinkem napodobuje procesy, které probíhají v přírodě a eliminuje hospodářsky významné druhy hub ze tříd Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes (Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Helminthosporium spp.).

Metalaxyl-M ze skupiny fenylamidů je systémový fungicid, který je velmi dobře přijímán semeny a translokován do všech částí klíčících rostlin. Účinkuje proti hospodářsky významným druhům hub ze třídy Oomycetes (Pythium spp.). Při moření kukuřice Maxim XL 035 FS účinkuje proti komplexu houbových chorob přenosným osivem a půdou, které se spolupodílejí na hnilobách vzcházejících rostlin kukuřice: tzv. padání klíčních rostlin (Pythium spp., Fusarium spp., Aspergillus spp., Penicillium spp. atd.).

  • Mimořádná tolerance k ošetřenému osivu kukuřice
  • Ochrana mladých vzcházejících rostlin
  • Široké spektrum účinku
  • Působí na choroby přenosné jak osivem, tak i půdou
  • Výborný ekotoxikologický profil  

maxim1

Zkušenosti a doporučení

Maxim® XL 035 FS - ochrana kukuřice
Ochrana kukuřice začíná mořením osiva. Maxim® XL 035 FS obsahuje speciální adheziva a polymery, čímž výborně přilne jak k hydrofobní, tak hydrofi lní části kukuřičného zrna. Zároveň následné ztráty mořidla způsobené manipulací a otěrem takto ošetřeného osiva jsou minimální, prašnost je prakticky nulová. Kukuřice je teplomilná rostlina a často se stává, že nepříznivé povětrnostní podmínky ji brzdí ve vývoji. Moření přípravkem Maxim® XL 035 FS je základem ochrany proti hnilobám vzcházejících rostlin kukuřice, jejichž příčinami jsou fuzariózy (Fusarium spp.) a půdní houby Pythium spp. Komplex houbových chorob, kde hlavní roli hraje Pythium, narušuje správný vývoj klíčící a vzcházející kukuřice a způsobuje úhyn rostlin, tzv. padání klíčních rostlin. Útok chorob je obzvlášť agresivní, pokud jsou vzcházení a vývoj rostlin z různých důvodů opožděny a zpomaleny (např. vlivem chladu). Za těchto okolností, které jsou v našich klimatických podmínkách během
jara velmi časté, oceníte přednosti kvalitního namoření osiva kukuřice. Naprostá většina šlechtitelských fi rem na světové i evropské úrovni, které se zabývají výrobou a množením osiva kukuřice, používá jako standard Maxim® XL 035 FS. Obzvláště na severní hranici pěstování kukuřice v Evropě je spolehlivé fungicidní ošetření osiva s dlouhodobou účinností klíčové pro dosažení úspěchu a plného využití genetického potenciálu zrnových i silážních hybridů. Žádejte proto u svých dodavatelů osiva kukuřice namoření přípravkem Maxim® XL 035 FS!

Kukuřice