You are here

SY Telias

SY Telias

Poslední aktualizace:
19.01.2018
Plodina: 

Kukuřice

Excelentní rané zrno a CCM 

ikonka_zrno   ikonka_ccm

FAO 250 zrno

  • Špičkový zrnový materiál s možným využitím i do siláže
  • V roce 2017 česká registrace na zrno, raný sortiment
  • Stabilní i v rozdílných letech 2015-2016, výnos 12,63 t/ha, 102,3 %
  • Velmi vysoký výnosový potenciál zrna
  • Stabilní výnosy i na sušších lokalitách
  • Velmi dobře reaguje na intenzitu
Typ: dvouliniový hybrid
Typ zrna: mezityp
Využití: zrno, siláž, CCM, LKS
Doporučený výsevek: 75 – 85 tisíc rostlin/ha na zrno, 85-95 tisíc rostlin/ha na siláž

tabulka_telias

grafy_telias

obrazky_telias