You are here

SY_diamantis

SY Diamantis

Poslední aktualizace:
27.11.2018
Crop: 

Slunečnice

Clearfield pro extenzivní i intenzivní pěstování

Neoma_linoleicNeoma_clearfield

Základní popis hybridu

  • Hybrid s normálním typem oleje pro Clearfield technologii.
  • Středně raný hybrid vycházející z genetiky NK Kondi.
  • V pokusech prokázaný vyšší výnos než u NK Neoma, velice dobrá adaptabilita na různé podmínky.
  • Středně vysoký hybrid s převislým úborem, velkou zelenou hmotou, porost uniformního vzhledu, nenáchylný na případné větvení.
  • Velmi dobrá odolnost poléhání, nedochází k lámání stonku.
  • Dobrá odolnost vůči chorobám.

Clierfield 

Technické parametry

Typ hybridu: dvouliniový
Ranost: středně raný
Doporučený výsevek: 60–65 tis. rostlin/ha
Obsah oleje: 47 %
HTN: 61 g
HB ošetření: Listego
Dozrávání na zeleném stonku: ne

Pěstitelská charakteristika hybridu

Diam_tabDiam_obr