You are here

SY Orpheus banner Syngenta

SY Orpheus

Poslední aktualizace:
06.01.2021
Plodina: 

Kukuřice

Stabilita bez kompromisů       artesian

ikonka_zrno ikonka_ccm ikonka_silaz_bioplyn ikonka_silaz_mleko

Elevation Plus - fungicidní a insekticidní moření Syngenta

FAO 370 zrno

  • Nová generace hybridů Artesian v pozdním segmentu
  • ArtesianTM suchovzdorná genetika s vylepšeným profilem
  • Vhodný i na písčité a problematické stanoviště
  • Velmi dobrá odolnost vůči fusariozám v klase
  • Úspěšný hybrid i v Maďarsku a jižní Evropě
  • Díky vysoké rostlině je vhodný i pro použití na siláž
Typ: dvouliniový hybrid
Typ zrna: koňský zub
Využití: zrno, CCM, bioplyn, siláž
Doporučený výsevek: 75–75 tisíc rostlin/ha na zrno, 75-85  tisíc rostlin/ha na siláž

tabulka_orpheus

grafy_orpheus

grafy_orpheus_CZ