You are here

Hyvido Mercurioo

Poslední aktualizace:
29.07.2016
Crop: 

Ječmen ozimý

Výnos. Zimovzdornost. Regenerace.

  • Obzvláště zimovzdorný hybrid nejnovější generace
  • Mimořádná schopnost regenerace
  • Kompenzační typ se špičkovým výnosem

Vlastnosti / profil odrůdy

Odrůda Mercurioo  
Zdroj BSA (Německý spolkový úřad pro ochranu rostlinných odrůd)
Typ odrůdy kompenzační
Růst Nasazování klasů 4 (dřívější)
Zralost 5 (střední)
Délka rostliny 6 (střední–dlouhá)
Odolnost
9 - rezistentní,
1 - náchylná
Poléhání 5
Lámání stébla 5
Lámání klasu 5
Zimuvzdornost 6
Padlí 7
Hnědá skvrnitost 4
Rynchosporiová skvrnitost 6
Rez ječná 5
Virus žluté mozaiky 9
Výnos Hustota porostu 4 (nízká–střední)
Počet zrn/klas 8 (vysoký–velmi vysoký)
HTZ 5 (střední)
Výnos zrna: neošetřeno/ošetřeno 8/9 (vysoký / velmi vysoký)
Kvalita Objemová hmotnost 5 (střední)

Výsev

Mercurioo  
Vhodnost stanoviště Všechna stanoviště ozimého ječmene, také suché polohy
Doba výsevu Velmi dlouhá doba výsevu od 10. září–15. října
Intenzita výsevu Zohlednit klíčivost a vlastnost seťového lůžka
Časný výsev - doporučený (10.–20.9.) 1,3–1,8 MKS/ha
Normální výsev (20. 9.–30.10.) 1,8–2,2 MKS/ha
Pozdní výsev (1.–15.10.) 2,2–3,0 MKS/ha

Doporučení výsevku: Mercurioo je kompenzační typ nové generace s enormním potenciálem odnožování a velmi vysokým počtem zrn v klase. Široké výsevní okno od 10. září do 15. října. Mercurioo je také hodné pro pozdnější termíny výsevu.

Doporučená hloubka setí je 2–4 cm. Při nižších hodnotách výsevku je třeba klást důraz na přesnost setí. Osivo je ošetřeno insekticidním mořidlem Cruiser® 350 FS a fungicidním mořidlem Celest® Trio.