You are here

Hyvido Galation

Poslední aktualizace:
28.07.2016
Crop: 

Ječmen ozimý

Stabilní výnos. Pevnost stébla.

  • Kompenzační typ s výrazně zlepšenou pevností stébla
  • Špičkový výnos v německém testování (2010–2012) s působivou kvalitou zrna (objemovou hmotností)
  • Vynikající zdravotní stav

Vlastnosti / profil odrůdy

Odrůda Galation  
Zdroj BSA (Německý spolkový úřad pro ochranu rostlinných odrůd)
Typ odrůdy kompenzační
Růst Nasazování klasů 5 (střední)
Zralost 5 (střední)
Délka rostliny 5 (střední)
Odolnost
9 - rezistentní,
1 - náchylná
Poléhání 6
Lámání stébla 6
Lámání klasu 5
Zimuvzdornost 5
Padlí 7
Hnědá skvrnitost 5
Rynchosporiová skvrnitost 6
Rez ječná 4
Virus žluté mozaiky 9
Výnos Hustota porostu 5 (střední)
Počet zrn/klas 7 (vysoký)
HTZ 5 (střední)
Výnos zrna: neošetřeno/ošetřeno 9/9 (vemi vysoký/velmi vysoký)
Kvalita Podíl předního zrna 7 (vysoký)
Objemová hmotnost 6 (střední–vysoká)

Výsev

Galation  
Vhodnost stanoviště Všechna stanoviště ozimého ječmene, také suché polohy
Doba výsevu Velmi dlouhá doba výsevu do 15.října
Intenzita výsevu Zohlednit klíčivost a vlastnost seťového lůžka
Časný výsev - doporučený (10.–20. 9.) 1,6–1,7 MKS/ha
Normální výsev (20.9.–30.9.) 1,7–2,2 MKS/ha
Pozdní výsev (1.–15.10.) 2,2–3,1 MKS/ha