You are here

sucrosorgo Syngenta

Sucrosorgo 506

Poslední aktualizace:
28.11.2019
Crop: 

Čirok

Až 100 tun zelené hmoty z ha 

  • Semenný čirok s mimořádným výnosem a extrémní suchovzdorností.
  • Jeho výnosový potenciál je na úrovni 100 tun zelené hmoty.
  • V suchých podmínkách zabezpečí 100 % úrody z hektaru.
  • Dosahuje vysokého obsahu karoténu, vápníku, hořčíku a bílkovin, což zlepšuje jeho dietetickou hodnotu a chutnost.
  • Je možné jej pěstovat i na stanovištích, která nejsou vhodná pro pěstování kukuřice.
  • Pro zvýšení kvality siláže je vhodné jej kombinovat s kukuřičnou siláží.
  • Je ideální plodinou pro bioplynové stanice, avšak pozor na rané jarní mrazy.
Typ: semenný hybrid
Typ zrna: siláž, bioplyn
Doporučený výsevek: 120-150 tisíc rostlin/ha při samostatném výsevu, 50-70 tisíc rostlin/ha s kukuřicí 1:1

Doporučení společnosti Syngenta

Hybridní čirok nevyžaduje intenzivní pěstební podmínky. Je však důležité dodržovat některé odlišnosti agrotechniky. Minimální teplota půdy při setí by se měla pohybovat v rozpětí 10–12 °C. V našich podmínkách je taková teplota většinou na konci dubna až začátkem května. Čirok klíčí při vyšší teplotě než kukuřice a hloubka setí by se měla pohybovat od 2 do 3 cm. Je důležité velmi precizní zpracování půdy, tak jako je tomu pro cukrovou řepu. Pro dosažení vyšší kvality silážní hmoty doporučujeme pěstovat čirok s kukuřicí v poměru 1 : 1 nebo 1 : 2.

Odlišností při pěstování čiroku je herbicidní ochrana. Preemergentně doporučujeme Gardoprim® Plus Gold 500 SC v doporučené dávce jako pro kukuřici. Postemergentní ochrana může být řešena s přípravky obsahujícími dicambu (Banvel®) případně bentazone nebo MCPA. Při postemergentní ochraně by měla být výška porostu čiroku 2–3 cm. Také nedoporučujeme tank-mix s hnojivy a smáčedly pro fytotoxicitu. Nedoporučujeme postemergentně ošetřovat přípravky s účinným látkami 2,4-D nebo sulfomočovin. Při pěstování s kukuřicí se při sklizni řídíme zralostí kukuřice.