You are here

Plenum

Poslední aktualizace:
04.07.2017

Insekticidy

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
20 × 200 g
Složení: 
Formulace: 
WG - ve vodě dispergovatelné granule

Ochrana širokého spektra plodin proti blýskáčkům, mšicím a molicím

  • Kontrola blýskáčka řepkového včetně rezistentních forem
  • Nová, unikátní účinná látka v řepce
  • Přerušovač insekticidních sledů

Mechanismus působení

Plenum® 50 WG je insekticid s kontaktním a požerovým účinkem proti blýskáčku řepkovému. Díky repelentnímu účinku škůdce řepku opouští nebo se vyskytuje pouze částečně. Účinná látka pymetrozine účinkuje na periferní nervstvo v končetinách hmyzu a způsobuje ochrnutí a nekoordinovaný pohyb, brouci padají z rostlin a nejsou schopni je znovu osídlit. Požer na květech je rychle přerušen. Plenum vykazuje proti blýskáčku řepkovému dobrou účinnost také při nízkých teplotách. Mechanismus účinku přípravku Plenum® 50 WG se odlišuje od ostatních známých insekticidů a účinkuje rovněž na blýskáčky, kteří jsou rezistentní proti doposud používaným insekticidům z jiných skupin účinných látek.

Přípravek Plenum® je v ČR registrován k použití do řady plodin, jakými jsou např. brambor, celer, endivie listová, kapusta, kořeninové rostliny, kukuřice cukrová, květák, salát, zelí, baklažán, okrasné rostliny, okurky, paprika, rajče, jahodník, chmel a řepka olejka.

Baklažán

Brambory

Celer

Chmel

Endivie listová

Jahody

Kapusta

Kořeninová zelenina

Kukuřice cukrová

Květák