You are here

Insegar 25 WG

Poslední aktualizace:
04.07.2017

Insekticidy

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
10 x 600g
Složení: 
Formulace: 
WG – ve vodě dispergovatelné granule

Spolehlivě proti obalečům!

Postřikový insekticidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k ochraně jabloní proti obaleči jablečnému, révy vinné proti obaleči jednopásému a obaleči mramorovanému a slivoně proti obaleči švestkovému.

  • Velmi dlouhý reziduální účinek přípravku a díky tomu kontrola i dalších důležitých škůdců (slupkových obalečů, podkopníčka spirálového, klíněnek a mer) a vedlejší účinnost proti štítence zhoubné
  • Vhodné použití do systémů integrované ochrany rostlin
  • Použití v ovocných sadech osazených roztočem Typhlodromus pyri

Mechanismus působení

Fenoxycarb je analog juvenilních hormonů, který narušuje vývoj hmyzu. Inhibuje kuklení a vývoj zdravých mág. Vedle toho působí i ovicidně a negativně ovlivňuje embryogenezi. Přípravek není systémový, působí kontaktně a požerově. Účinkuje i na ty druhy a populace hmyzu, které jsou rezistentní vůči tradičním insekticidům.

Jabloně

Réva vinná

Slivoň