You are here

Cruiser Force SB

Poslední aktualizace:
16.02.2018

Insekticidy

Mořidla

Velikost balení: 
Cruiser® 70 WS, Force® 20 CS
Složení: 
Formulace: 
WS - dispergovatelný prášek CS - suspenze mikrokapsulí v kapalině

Mořidlo mimořádně tolerantní k cukrové řepě

  • Mimořádně tolerantní k cukrové řepě
  • Spolehlivá účinnost i v suchých podmínkách díky optimální rozpustnosti thiamethoxamu ve vodě  a fumigačnímu účinku tefl uthrinu
  • Rychlá a dlouhodobá ochrana mladých vzcházejících rostlin proti listovým škůdcům (dřepčíkům, květilce, maločlenci, mšicím)
  • Ochrana proti vektorům viróz

Mechanismus působení

Cruiser® 70 WS je insekticidní mořidlo obsahující účinnou látku thiamethoxam ze skupiny neonikotinoidů. Thiamethoxam ze skupiny neonikotinoidů je neselektivní systémový insekticid s reziduálním působením. Šíří se systémově do kořenů i nadzemních částí rostliny. Hubí škůdce požerovým a dotykovým účinkem. U zasaženého hmyzu je narušena činnost nicotinic acetyl choline receptoru v nervovém systému. Účinná látka thiamethoxam se vyznačuje nejen spolehlivým insekticidním účinkem, ale i tzv. VigorTM efektem, což znamená zlepšení vitality rostlin, obzvlášť v podmínkách nepříznivých pro růst rostlin.

Při moření cukrovky Cruiser® 70 WS účinkuje proti půdním škůdcům, žravým a savým škůdcům vzcházejících rostlin, např.: mšici broskvoňové (Myzus persicae), mšici makové (Aphis fabae), maločlenci čárkovitému (Atomaria linearis), larvám kovaříků - drátovcům (Elateridae spp.), dřepčíkům (Chaetocnema spp.) a květilce řepné (Pegomya hyoscyami).

Force® 20 CS je insekticidní mořidlo obsahující účinnou látku tefluthrin ze skupiny pyrethroidů. Tefluthrin není systémová účinná látka, ale vyznačuje se vysokou tenzí par (výparem). Páry tefluthrinu následně vyplňují půdní póry a hubí škůdce po průniku do jejich dýchací soustavy. Zároveň působí na škůdce i repelentně - odpuzuje je. tefluthrin se může pohybovat v půdě směrem vzhůru a do stran. Pohyb směrem dolů je velmi omezen (< 5 cm), a to díky nerozpustnosti ve vodě a vazbě na půdní částice. Dostupná data potvrzují velkou vazbu tefluthrinu na povrch kořenů. Toto je důležité pro účinnost tefluthrinu proti některým škůdcům, kteří požírají kořeny, nebo se pohybují v půdě (maločlenec).

Mikrokapsulová formulace zabezpečuje postupné a dlouhodobé uvolňování účinné látky a tím zajišťuje ochranu mladých řepných rostlin během citlivých raných fází vývoje. Při moření cukrovky Force® 20 CS s účinnou látkou tefluthrin významně posiluje účinnost thiamethoxamu především proti hlavním půdním škůdcům.

Cruiser Force SB

Thiamethoxam + tefluthrin: 60,0 + 8,0 g ú.l. na výsevní jednotku cukrovky (100 000 semen). Tato kombinace velice spolehlivě působí nejen proti půdním škůdcům - maločlenci čárkovitému (Atomaria linearis), larvám kovaříků - drátovcům (Elateridae spp.), ale zároveň i proti žravým a savým škůdcům vzcházejících rostlin - mšici broskvoňové (Myzus persicae), mšici makové (Aphis fabae), dřepčíkům (Chaetocnema spp.) a květilce řepné (Pegomya hyoscyami), a to po dobu nejméně 8 týdnů v závislosti na klimatických a půdních podmínkách.