You are here

Ampligo

Poslední aktualizace:
15.02.2018

Insekticidy

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
1 l
Složení: 
Formulace: 
ZC - stálá suspenze kapsulí a účinné látky (účinných látek) v kapalině

Frontální útok proti zavíječi kukuřičnému!

  • Spolehlivá účinnost na všechna vývojová stadia zavíječe kukuřičného a dospělce bázlivce kukuřičného
  • Okamžité zastavení žíru housenek, vynikající a dlouhodobá účinnost i za vysokých letních teplot
  • Dvě účinné látky, dva způsoby účinku, rychlý nástup a dlouhé reziduální působení

Mechanismus působení

Ampligo® je dvousložkový insekticidní přípravek s nízkým dávkováním a fl exibilním použitím určený pro kontrolu všech vývojových stadií zavíječe kukuřičného a dospělců bázlivce kukuřičného v porostech kukuřice. Rychlý nástup účinku a dlouhodobé reziduální působení i za vysokých teplot a vysoká odolnost vůči smyvu deštěm zabezpečují spolehlivou ochranu kukuřice. Ampligo® nepřímo omezuje napadení kukuřice chorobami a tím snižuje obsah mykotoxinů v produkci i v potravním řetězci. Ampligo® to jsou dvě účinné látky s rozdílným způsobem účinku v moderní formulaci stabilní suspense mikrokapsulí se
ZEON® technologií (ZC = ZEON® capsules):

Lambda-cyhalothrin je nesystémová účinná látka ze skupiny syntetických pyrethroidů, usmrcuje hmyz jako dotykový a požerový jed. Působí zejména proti žravým škůdcům (Lepidoptera, Coleoptera) jako kontaktní jed s výraznou účinností. Dále má velmi dobrou účinnost na savý hmyz (Homoptera). Vyznačuje se rychlou účinností (knockdown efekt) a dlouhým reziduálním působením. Je světlostabilní, což umožňuje jeho použití
proti rozvlekle nastupujícím škůdcům. Dráždivé účinky vyvolávají neklid hmyzu a nutí i skrytě žijící druhy ke kontaktu s účinnou látkou. Má repelentní účinek na včely. Přípravek dobře působí při nízkých teplotách do 20–25 °C. Při vysokých teplotách účinnost klesá.

Chlorantraniliprole je nová a moderní účinná látka náležící do skupiny diamidů, které vede k neregulovanému uvolňování buněčných zdrojů vápníku. Primárně působí přes trávicí ústrojí, sekundárně má kontaktní účinek. U zasaženého hmyzu se projevuje celková letargie a svalová paralýza. Hmyz přestává náhle přijímat potravu a nakonec umírá.

Provádí se maximálně 1 ošetření za vegetaci.

Zkušenosti a doporučení

Přípravek Ampligo® lze použít v tank-mix kombinaci s mnoha používanými přípravky na ochranu rostlin a hnojivy včetně DAM 390 a fungicidů pro použití v kukuřici. Přípravek má mimořádně dlouhé reziduální působení, odolnost vůči smyvu deštěm a spolehlivě působí i za vysokých letních teplot. Zkušenosti ze zahraničí ukazují významný vliv přípravku Ampligo® na snižování obsahu mykotoxinů v zrně i silážní hmotě kukuřice a tím následně ke snižování obsahu mykotoxinů v potravním řetězci.

ampligo1

Časování aplikace, široké aplikační okno, flexibilita

ampligo2

Kukuřice

Kukuřice sladká