You are here

Ampligo

Poslední aktualizace:
07.08.2017

Insekticidy

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
1 l
Složení: 
Formulace: 
ZC - stálá suspenze kapsulí a účinné látky (účinných látek) v kapalině

Frontální útok proti zavíječi kukuřičnému!

Insekticid ve formě mixu formulací stabilní suspenze kapsulí a účinné látky v kapalině, určený k ochraně kukuřice proti zavíječi kukuřičnému, bázlivci kukuřičnému a sladké kukuřici proti zavíječi kukuřičnému.

  • Spolehlivá účinnost na všechna vývojová stadia zavíječe kukuřičného a dospělce bázlivce kukuřičného
  • Okamžité zastavení žíru housenek, vynikající a dlouhodobá účinnost i za vysokých letních teplot
  • Dvě účinné látky, dva způsoby účinku, rychlý nástup a dlouhé reziduální působení

Mechanismus působení

Ampligo® je dvousložkový insekticidní přípravek s nízkým dávkováním a flexibilním použitím určený pro kontrolu všech vývojových stadií zavíječe kukuřičného a dospělců bázlivce kukuřičného v porostech kukuřice. Rychlý nástup účinku a dlouhodobé reziduální působení i za vysokých teplot a vysoká odolnost vůči smyvu deštěm zabezpečují spolehlivou ochranu kukuřice. Ampligo® nepřímo omezuje napadení kukuřice chorobami a tím snižuje obsah mykotoxinů v produkci i v potravním řetězci. Ampligo® to jsou dvě účinné látky s rozdílným způsobem účinku v moderní formulaci stabilní suspense mikrokapsulí se ZEON® technologií (ZC = ZEON® capsules): Lambda-cyhalothrin: je nesystémová účinná látka ze skupiny syntetických pyrethroidů, usmrcuje hmyz jako dotykový a požerový jed. Působí zejména proti žravým škůdcům (Lepidoptera, Coleoptera) jako kontaktní jed s výraznou účinností. Dále má velmi dobrou účinnost na savý hmyz (Homoptera). Vyznačuje se rychlou účinností (knockdown efekt) a dlouhým reziduálním působením. Je světlostabilní, což umožňuje jeho použití proti rozvlekle nastupujícím škůdcům. Dráždivé účinky vyvolávají neklid hmyzu a nutí i skrytě žijící druhy ke kontaktu s účinnou látkou. Má repelentní účinek na včely. Přípravek dobře působí při nízkých teplotách do 20 –25 °C. Při vysokých teplotách účinnost klesá. Chlorantraniliprole: je nová a moderní účinná látka náležící do skupiny diamidů, která ovlivňje receptory, které vedou k neregulovatelnému ovlivnění ztráty vnitřních zdrojů vápníku. Primárně působí přes trávicí ústrojí, sekundárně má kontaktní účinek. U zasaženého hmyzu se projevuje celková letargie a svalová paralýza. Hmyz přestává náhle přijímat potravu a nakonec umírá. Provádí se maximálně 1 ošetření za vegetaci.

Kukuřice

Kukuřice sladká