You are here

actara logo Syngenta

Actara 25 WG

Poslední aktualizace:
27.04.2022

Insekticidy

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
20 x 250 g
Složení: 
Formulace: 
WG – ve vodě dispergovatelné granule

Specialista na mšice a mandelinku bramborovou

POVOLENÍ NA OMEZENOU DOBU NEPŘESAHUJÍCÍ 120 DNŮ

Doba použitelnosti přípravky OD 13. 4. 2022 DO 11. 8. 2022, PODLE ČL. 53 NAŘÍZENÍ ES. 

POVOLENO NAŘÍZENÍM ÚKZÚZ Č. J. UKZUZ 053325/2022 ZE DNE 28. 3. 2022.

Insekticid ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k hubení šedavky luční, drátovců, lalokonosce libečkového a dřepčíka chmelového ve chmelu.   

Kategorie uživatelů:  
Pouze pro profesionální uživatele.

Název a množství účinné látky: thiamethoxam 250 g/kg (25 %) 

Mechanismus působení

Actara 25 WG je insekticidní přípravek osahující účinnou látku thiamethoxam ze skupiny neonikotinoidů. 
Thiamethoxam je systemický insekticid. V rostlinách se šíří kořeny, listy a stonky. Hubí savé a žravé škůdce požerovým a dotykovým účinkem. U zasaženého hmyzu je narušena činnost nicotinic acetyl choline receptoru v nervovém systému.   

Rozsah použití přípravku:

1) Plodina, oblast použití 2) Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL

Poznámka

1) k plodině

2) k ŠO

3) k OL

Poznámka

4) k dávkování

5) umístění

6) určení sklizně

chmel šedavka luční, drátovci, lalokonosec libečkový, dřepčík chmelový  0,2 kg/ha AT 1) od 11 BBCH do 33 BBCH  

AT – ochranná lhůta (OL) je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití  - chmel

Dávka vody 600 l/ha

Způsob aplikace postřik

Další omezení: 
Zvlášť nebezpečný pro včely.

Veškeré info viz etiketa. 

Etiketa pro použití přípravku v rámci povolení na omezenou dobu nepřesahující 120 dnů (tj. od 13. 4. 2022 DO 11. 8. 2022) podle čl. 53 nařízení ES.

Povoleno nařízením úkzúz č. j. UKZUZ 053325/2022 ze dne 28. 3. 2022.