You are here

Fusilade Forte 150 EC

Poslední aktualizace:
04.07.2017

Herbicidy

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
S-pac 4 x 5 l, 20 l
Složení: 
Formulace: 
EC

Rychlejší a spolehlivější účinek díky ISO link technologii

Selektivní postřikový herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu k postemergentnímu hubení jednoletých a vytrvalých trávovitých plevelů v bramboru, chmelu otáčivém, kořenáčových školkách chmele, cibuli, cukrovce, krmné řepě, fazolu, hrachu, hořčici bílé, kapustě, máku setém, mrkvi krmné, řepce olejce ozimé, slunečnici, sóji, jahodníku, jabloni, višni, okrasných dřevinách, ovocných školkách, lesních školkách a lesních kulturách.

  • Rychlý a spolehlivý učinek na trávovité plevele
  • Nízké dávkování, široké aplikační okno
  • Vynikající mísitelnost s ostatními přípravky

Mechanismus působení

Připravek působi selektivně jako listový translokační herbicid proti trávovitým plevelům, a to jednoletým i vytrvalým (s výjimkou lipnice roční a kostřavy červené). Předností je okolnost, že se aplikuje až na vzešlé rostliny, takže je možné ošetřovat výběrově ohniska skutečně zaplevelených částí pozemků. Přípravek působí systémově, proto je nutno jej aplikovat v období optima pro růst travovitých plevelů. Jeho působení je rychlé (včetně translokace do oddenků pýru plazivého) a herbicidní účinky jsou pozorovatelné již za 7 dní. Zejména při hubení pýru plazivého se musí po aplikaci zachovat kultivační klid - minimálně 7 dní, aby došlo k trvalé translokaci účinné latky do celé rostliny. Teplé a vlhké počasí urychluje příjem přípravku a jeho účinnost.

Patentově chráněná ISO link technologie je důmyslné sestavení olejů, adjuvantů, emulgátorů a surfaktantů tak,aby byla zajištěna vyšší účinnost, rychlejší účinek, vysoká odolnost proti dešti a vynikající mísitelnost.

Brambory

Chmel

Cibule

Cukrová řepa

Fazol

Hořčice bílá

Hrách

Jabloně

Okrasné dřeviny

Ovocné školky