You are here

Quilt Xcel

Poslední aktualizace:
07.08.2017

Fungicidy

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
S-pac, 4 × 5 l
Složení: 
Formulace: 
SC – suspenzní koncentát

Zvedne výnosový potenciál kukuřice na maximum!

Fungicidní přípravek ve formě suspenzní emulze určený k ochraně kukuřice proti houbovým chorobám.

  • Dvousložkový fungicid se širokým spektrem účinku proti chorobám v kukuřici
  • Stay green, pevnější stéblo, nízké poléhání, efektivnější sklizeň = vyšší výnos s nižšími náklady
  • Maximalizuje fotosyntetický aparát rostliny pro dosažení špičkového výnosu

Mechanismus působení

Quilt®Xcel je dvousložkový systemický fungicid s kurativním a preventivním účinkem a širokým spektrem kontrolovaných chorob v kukuřici, který umožňuje maximalizovat výnosový potenciál kukuřice, podporuje odolnost rostlin vůči stresu, snižuje obsah mykotoxinů a prostřednictvím podpory fyziologických procesů v rostlině od kořenů až po klas umožňuje dosažení špičkových výnosů s vynikajícími kvalitativními parametry.

Azoxystrobin z chemické skupiny ß-methoxyakrylátů (strobilurinové deriváty, QoI fungicidy) zastavuje při dýchání mitochondrií transport elektronů mezi cytochromem b a cytochromem c1. Azoxystrobin se vyznačuje protektivními, translaminárními a systémovými vlastnostmi. Zabraňuje klíčení spor a inhibuje růst mycelia. Jedná se o širokospektrální fungicid. Listová plocha ošetřených porostů je delší dobu zelená („green efekt“). Účinek je především protektivní, a proto musí být přípravek použit ještě před, nebo na počátku infekce. Ošetřené rostliny delší dobu tvoří a následně ukládají asimiláty do zrn. Výsledkem je nejen vyšší výnos, ale i kvalita. Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce po dobu 3–8 týdnů.

Propiconazole je absorbován asimilujícími částmi rostlin – převážná část během první hodiny po aplikaci. V rostlinách se šíří směrem nahoru (akropetálně) xylémem. Vlivem systemického šíření se propiconazole rychle a rovnoměrně ukládá uvnitř rostlinných tkání. Propiconazole hubí houbové patogeny uvnitř rostliny ve fázi tvorby prvních příchytných orgánů (haustoria). Zastavuje vývoj hub inhibicí biosyntézy sterolů v buněčných membránách - působí jako demetylační inhibitor (DMI). Ačkoliv biologický způsob účinku účinné látky propiconazole umožňuje její preventivní, kurativní i eradikativní použití, nejvhodnější je aplikace v raném vývojovém stadiu patogena.

Kukuřice