You are here

Pergado F

Poslední aktualizace:
04.07.2017

Fungicidy

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
4 x 5 kg
Složení: 
Formulace: 
WG – ve vodě dispergovatelné granule

Na ochranu hroznů - vždy Pergado F!

Postřikový fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí určený k ochraně chmelu a révy proti houbovým chorobám.

  • Unikátní technologie LOK & FLO
  • Excelentní odolnost proti smyvu deštěm
  • Vynikající preventivní a částečný kurativní účinek

Mechanismus působení

Pergado F obsahuje dvě fungicidní účinné látky (mandipropamid a folpet). Mandipropamid je nová účinná látka ze skupiny amidů karboxylových kyselin.

Pergado F se vyznačuje preventivním a částečně kurativním působením. Preventivní účinek spočívá v inhibici klíčení spor, čímž zabraňuje průniku patogena do pletiva hostitele. Kurativní účinek spočívá v inhibici růstu mycelia, tvorby haustorií a redukci sporulace. V rostlinách se šíří translaminárně, tzn. že malé množství účinné látky proniká do listového pletiva, kde je rychle distribuováno a schopno chránit obě strany listu.

Mandipropamid je účinný proti houbovým patogenům třídy Oomycetes, jako je Phytophthora infestans (plíseň bramborová), Plasmopara viticola (plíseň révová), Pseudoperonospora cubensis (plíseň okurková), Pseudoperonospora humuli (plíseň chmelová) a řadě dalších. Folpet je roky prověřená a spolehlivá účinná látka, která byla vyhodnocena jako nejvhodnější kontaktní účinná látka do vinné révy.

Folpet posiluje celkovou účinost přípravku proti plísni chmelové a plísni révové. Působí především preventivně.

LOK + FLO je unikátní technologie společnosti Syngenta a vztahuje se ke všem přípravkům s účinnou látkou mandipropamid. LOK + FLO zajišťuje rychlou a pevnou vazbu s rostlinným povrchem (LOK) a následné postupné uvolňování účinné látky (FLO) do pletiva listu (translaminární účinnost). Jakmile dojde k zaschnutí postřikové směsi na povrchu rostliny, stává se postřik prakticky nesmyvatelným. Touto vlastností disponuje účinná látka mandipropamid díky své vysoké afinitě (přilnavosti) k voskové vrstvě rostlinného povrchu.

Réva vinná