You are here

Maxim XL 035 FS

Poslední aktualizace:
02.03.2017

Fungicidy

Mořidla

Velikost balení: 
S-pac kanystr 20 l, HDPE sud 200 l
Složení: 
Formulace: 
FS – kapalný suspenzní koncentrát

Ochrana genetického potenciálu kukuřice

Fungicidní mořidlo ve formě kapalného suspenzního koncentrátu k ochraně osiva kukuřice, hrachu, bobu obecného a lupiny bílé proti houbovým chorobám přenosným osivem i půdou.

  • Podporuje rychlé a jednotné vzejití a vývoj porostu
  • Ideální kombinace dvou fungicidních látek s rozdílným způsobem účinku
  • Bez negativního vlivu na klíčivost ani po dlouhodobém skladování ošetřeného osiva

Mechanismus působení

Maxim XL 035 FS je fungicidní mořidlo obsahující dvě účinné látky: fludioxonil a metalaxyl-M.

Fludioxonil ze skupiny fenylpyrrolů je širokospektrální kontaktní fungicid s reziduálním účinkem. Je částečně přijímán semeny a omezeně translokován do klíčících rostlin. Fludioxonil je svou charakteristikou a účinkem příbuzný přírodním antimykotickým látkám (např. pyrrolnitrin), které produkují některé půdní bakterie rodu Pseudomonas. Tyto přírodní antimykotika byly laboratorně syntetizovány a upraveny tak, aby byl zajištěn jejich dlouhodobý reziduální účinek a další nevyhnutné vlastnosti potřebné pro formulaci komerčních přípravků. Fludioxonil svým účinkem napodobuje procesy, které probíhají v přírodě a eliminuje hospodářsky významné druhy hub ze tříd Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes (Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Helminthosporium spp.).

Metalaxyl-M ze skupiny fenylamidů je systémový fungicid, který je velmi dobře přijímán semeny a translokován do všech částí klíčících rostlin. Účinkuje proti hospodářsky významným druhům hub ze třídy Oomycetes (Pythium spp.). Při moření kukuřice Maxim XL 035 FS účinkuje proti komplexu houbových chorob přenosným osivem a půdou, které se spolupodílejí na hnilobách vzcházejících rostlin kukuřice: tzv. padání klíčních rostlin (Pythium spp., Fusarium spp., Aspergillus spp., Penicillium spp. atd.).

  • Mimořádná tolerance k ošetřenému osivu kukuřice
  • Ochrana mladých vzcházejících rostlin
  • Široké spektrum účinku
  • Působí na choroby přenosné jak osivem, tak i půdou
  • Výborný ekotoxikologický profil  

Kukuřice