You are here

Maxim Star 025 FS

Poslední aktualizace:
04.07.2017

Fungicidy

Mořidla

Velikost balení: 
S-pac kanystr 20 l, HDPE sud 200 l
Složení: 
Formulace: 
FS – kapalný suspenzní koncentrát

Pět hvězdiček v hodnocení mořidel pro ječmen

Fungicidní mořidlo ve formě kapalného suspenzního koncentrátu určené k ochraně osiva ječmene proti houbovým chorobám.

  • Registrován v jarním i ozimém ječmeni proti všem významným houbovým chorobám přenosným osivem i půdou
  • Dlouhodobá kontrola fuzarióz a plísně sněžné u ozimého ječmene
  • Pozitivní vliv na zvýšení výnosu

Mechanismus působení

Maxim Star 025 FS je fungicidní mořidlo obsahující dvě účinné látky: fludioxonil a cyproconazole.

Fludioxonil ze skupiny fenylpyrrolů je širokospektrální kontaktní fungicid s reziduálním účinkem. Je částečně přijímán semeny a omezeně translokován do klíčících rostlin. Fludioxonil je svou charakteristikou a účinkem příbuzný přírodním antimykotickým látkám (např. pyrrolnitrin), které produkují některé půdní bakterie rodu Pseudomonas. Tato přírodní antimykotika byly laboratorně syntetizována a upravena tak, aby byl zajištěn jejich dlouhodobý reziduální účinek a další nevyhnutné vlastnosti potřebné pro formulaci komerčních přípravků. Fludioxonil svým účinkem napodobuje procesy, které probíhají v přírodě a eliminuje hospodářsky významné druhy hub ze tříd Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes (Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Helminthosporium spp.).

Cyproconazole je systémová účinná látka ze skupiny triazolů. Je přijímán semeny a šířen směrem nahoru do klíčících rostlin. Hubí houbové patogeny uvnitř rostliny ve fázi tvorby prvních příchytných orgánů (haustoria). Zastavuje vývoj hub inhibicí biosyntézy sterolů v buněčných membránách - působí jako demetylační inhibitor (DMI). Vynikajícího účinku cyproconazole je dosahováno obzvlášť proti prašné sněti ječné (Ustilago nuda), tvrdé sněti ječné (Ustilago hordei) a Cochliobolus sativus (anamorfa Bipolaris sorokiniana). Při moření ječmene Maxim Star 025 FS účinkuje proti komplexu houbových chorob přenosným osivem a půdou, např. proti hnědé skvrnitosti ječmene (Pyrenophora teres), pruhovitosti ječné (Pyrenophora graminea), prašné sněti ječné (Ustilago nuda), tvrdé sněti ječné (Ustilago hordei) a Cochliobolus sativus (anamorfa Bipolaris sorokiniana). Zároveň je Maxim Star 025 FS vůbec prvním a dosud jediným mořidlem v České republice s úředně ověřeným účinkem proti plísni sněžné (Microdochium nivale) a fuzariózám (Fusarium spp.) na ozimých ječmenech podle EPPO.

Ječmen jarní

Ječmen ozimý