You are here

Bravo Premium

Poslední aktualizace:
04.07.2017

Fungicidy

Velikost balení: 
5 l
Složení: 
Formulace: 
SC - suspenzní koncentrát

Nová kombinace dvou účinných látek

 • Základ všech antirezistentních strategií
 • Výjimečná odolnost dešti
 • Vynikající tank mix partner
 • Příznivá cena na hektar

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně pšenice a ječmene proti širokému spektru houbových chorob.

Přípravek obsahuje účinnou látku ze skupiny DMI: triazolů - propikonazol. Ta je absorbována asimilujícími částmi rostlin – převážná část během první hodiny po aplikaci. V rostlinách se šíří směrem nahoru (akropetálně) xylémem. Vlivem systemického šíření je účinná látka rychle a rovnoměrně rozložena uvnitř rostlinných tkání. 

Druhá účinná látka je chlorothalonil z chemické skupiny chloronitrilů, je nesystémový foliární fungicid s protektivním účinkem, zabraňuje klíčení spor a inhibuje růst mycelia. Je přínosem zejména v oblastech zvýšeného rizika rezistence braničnatky pšeničné vůči QoI fungicidům.

Propiconazole

 • skupina azolů, inhibitor DMI
 • systemický účinek
 • rychlá absorbce asimilujícími pletivy
 • hubí houbové patogeny ve fázi tvorby haustorií
 • preventivní a kurativní účinek
 • podpora antirezistentní strategie u hnědé skvrnitosti

Chlorothalonil

 • skupina chloronitrily
 • kontaktní působení
 • vytváří ochranný fungicidní film, zabraňuje růstu konidií a mycelia
 • radikální přerušovač v systémech antirezistentních strategií (Septoria spp., Ramularia collo-cygni)

 

 

 

Ječmen

Pšenice