You are here

Amistar Xtra

Poslední aktualizace:
03.07.2017

Fungicidy

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
S-pac, 4 x 5 l
Složení: 
Formulace: 
SC – suspenzní koncentát

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit

Fungicid ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně ječmene, pšenice a řepky olejky proti houbovým chorobám.

  • Jednoduché použití s velmi širokým spektrem účinnosti
  • Preventivní i kurativní účinek
  • Zvýšení výnosu a kvality produkce

Mechanismus působení

Amistar® Xtra je dvousložkový fungicid, který obsahuje účinné látky s rozdílným způsobem účinku a rozdílným stupněm systemicity. Poměr obou účinných látek v produktu zabezpečuje optimální fungicidní účinek se zachováním výrazného vlivu na výnos a kvalitu produkce. Azoxystrobin patří do chemické skupiny ß - methoxyakrylátů (strobilurinové deriváty) a cyproconazole do skupiny DMI (triazoly). Účinná látka azoxystrobin má systemické a translaminární vlastnosti, zastavuje transport elektronů při dýchání mitochondrií. Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce po dobu 3-8 týdnů. Navíc azoxystrobin vyniká tím, že porosty jsou dlouho zdravé a zelené (tzv. green efekt). Ošetřené rostliny delší dobu tvoří a následně ukládájí asimiláty do zrn či semen. Výsledkem je nejen vyšší výnos, ale i kvalita.


Účinná látka cyproconazole je absorbována asimilujícími částmi rostlin - převážná část během první hodiny po aplikaci. V rostlinách se šíří směrem nahoru (akropetálně) xylémem. Vlivem systemického šíření je účinná látka rychle a rovnoměrně rozložena uvnitř rostlinných tkání.

Amistar Xtra představuje širokospektrální fungicid určený k ochraně obilnin a řepky olejky.

Ječmen

Pšenice

Řepka olejka